بازیابی پسورد سویچ یا روترسیسکو
در سوییچ و روتر های سیسکو چهار نوع حافظه وجود دارد ک شامل RAM ، ROM ،nvRAM و FLASH می باشد. پس از هر بار خاموش شدن دستگاه، با دستور write memory در محیط privillege یا do write در محیط Global Mode در حافظه nvRAM ذخیره شده و با روشن شدن دستگاه تنظیمات قبلی حفظ خواهند شد. در بسیاری از موارد دیده شده ک کاربر نام کاربری(username) یا رمز (password) دستگاه را فراموش کرده و نیاز به ریکاوری پسورد سوییچ یا روتر سیسکو دارد
در این مقاله آرتاگستر روش ریکاوری پسورد سیسکو را آموزش می دهد.