اگرپسورد  HP iLO  را فراموش کرده باشید یا بخاطر تغییرات ، تنظیمات شبکه دسترسی شما به iLO قطع شده باشد در این حال شما باید با مراجعه فیزیکی به سرور وارد تنظیمات iLO شده و آنرا دوباره تنظیم نمایید. در ادامه آرتاگستر  روشی پیشرویتان قرار خواهد داد که شما میتوانید از طریق Vmware ESXi SSH تنظیمات iLO را تغییر دهید.
آموزش
ابتدا برای این کار شما به این نیاز دارید که Vmware ESXi Custom HPE Image نصب کرده باشید روی سرور تا ابزار های HP به صورت پیشفرض روی سرور ESXi وجود داشته باشد. سپس باید سرویس SSH را فعال کنید و وارد SSH شوید. سپس وارد دایرکتوری ابزار های HP میشویم.
cd /opt/hp/tools
ویا
cd /opt/tools
سپس از تنظیمات کنونی iLO با دستور زیر خروجی میگیریم. .
/hponcfg -w /tmp/ilo_config.txt
سپس با ابزار WinSCP به این مسیر میرویم و فایل کانفیگ را باز میکنیم و متغییر های مورد نظر را تغییر میدهیم .
/tmp/ilo_config.txt

متغییر های تنظیمات شبکه:
<IP_ADDRESS VALUE = “۱۰.۱۰.۱۰.۲۰”/>
<SUBNET_MASK VALUE = “۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵.۰”/>
<GATEWAY_IP_ADDRESS VALUE = “۱۰.۱۰.۱۰.۱”/>
<DHCP_ENABLE VALUE = “N”/>
سپس برای جایگزین کردن تنظیمات جدید دستور زیر را وارد میکنم (صبر کنید تا iLO ری استارت شود) .
/hponcfg -f /tmp/ilo_config.txt
برای ریست کردن پسورد ورودی به iLO به دایرکتوری HP میرویم و این فایل reset_admin_pw.xml را میسازیم و محتویات زیر را به آن اضافه میکنیم (همراه با تغییر پسورد.)

ribcl VERSION="2.0"
login USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="unkown"
user_INFO MODE="write"
mod_USER USER_LOGIN="Administrator"
password value="newpass"/
/mod_USER
/user_INFO
/login
/ribcl
سپس برای جایگزین کردن تنظیمات جدید دستور زیر را وارد میکنم (صبر کنید تا iLO ری استارت شود)
./hponcfg -f reset_admin_pw.xml