سیستم تلفنی ویپ  قابلیتی دارد تحت عنوان Callback که به شما این امکان را میدهد که یک تماس ورودی به شرکتتان را قطع کرده و بعد از آن سیستم تلفنی ویپ به صورت خودکار با شخص تماس گیرنده تماس می گیرد و بعد از برقراری تماس با شخص تماس گیرنده نیز یکی از داخلی ها که از قبل تنظیم کرده اید زنگ می خورد و مکالمه بین دو طرف آغاز می شود.
برای داشتن این قابلیت لازم است تا تنظیمات زیر را در سیستم تلفنی ویپتان اعمال کنید:
در ابتدا وارد سرور تلفنی شده و از قسمت Applications گزینه Callback را انتخاب کنید.
نام انتخابی بازگشت تماس : Callback Description
شماره ای که ویپ با آن تماس خواهد گرفت : Callback Number
زمان مکس برای تماس گیری مجدد سیستم : Delay Before Callback
شماره داخلی شخص پاسخگو : Callback Number


سپس وارد تنظیمات IVR یا منوی اصلی ویپ شده و شماره داخلی را که تمایل دارید تماس گیرندگان آن را شماره گیری کنندتا بازگشت تماس برای آن ها فعال شود را وارد کنید:


بعد از اینکه شما تغییرات مربوطه را در سیستم تلفنی ویپ ذخیره کردید، قابلیت بازگشت تماس برای شما فعال خواهد شد و شما می توانید از این ویژگی استفاده کنید.
برای درک بهتر نحوه عملکرد این نرم افزار با مثال ساده ای این مقاله آموزشی را پایان می دهیم.
نرم افزار Callback بدین شکل عمل خواهد کرد که برای مثال شخصی با شماره ۰۹۱۹۴۴۹۲۰۵۵ با شرکت شما تماس می گیرد و داخلی ۸۰۰ را که مربوط به بازگشت تماس می باشد را شماره گیری می کند و در نتیجه آن تماس قطع می شود. بعد از سه ثانیه سیستم به صورت خودکار با همان شماره تماس می گیرد و به داخلی ۱۰۱ نیز زنگ می زند و بعد از جوابگویی هر دو طرف مکالمه آن ها شروع خواهد شد.