قابلیت Raw در میکروتیک
قابلیت جدید RAW به قسمت فایروال میکروتیک اضافه شده ، که این امکان را به شما می دهد که پکت مورد نظرتان را قبل از رسیدن به Connection Tracking فیلتر کنید این کار باعث می شود که فشار کمتری روی سرور شما بیاید حتی در زمان های که روتر شما مورد حملات DDoS قرار میگیرد میتوان لود روتر را به صورت قابل مشاهده ای کاهش داد.


روش کار به این صورت است که ابتدا یک رول برای غیر فعال شدن Tracking برای پکت های مورد نظر اضافه میکنیم
سپس یک رول برای Drop کردن این پکت ها اضافه میکنیم