آموزش Fail overکردن دولینک اینترنت
شاید شما به این مشکل برخورده باشید که حجم ترافیک اینترنت شما به پایان رسیده باشد و اینترنت شما قطع شده باشد و شما بخواهید از اینترنت دومی که به روتر شما متصل است استفاده نمایید….
و یا می خواهید کلیه ترافیکها از یک بستر بگذرد و در صورت بروز اختلال بدون آنکه کاربران متوجه شوند ترافیک اتوماتیک از بستر مثلا آسیاتک یا ۴G شما بگذرد و به محض رفع مشکل صبانت، مجددا ترافیکها از مسیر این پرووایدر عبورکند….
راه حل
ما در این روش با استفاده از قابلیت Netwatch بدون نیاز به هیچ اسکریپتی این کار را انجام میدهیم.

مراحل کار به این صورت میباشد که ابتدا کانکشن PPPoE اینترنت دوم را ( مثلا آسیاتک را) غیر فعال میکنیم و سپس به Routing Table رفته و دیفالت گیت وی (Default Gateway) را برای هردو اینترنت اضافه میکنیم با این تفاوت که Distance اینترنت اول (مثلا صبانت) را ۲ قرار داده و برای اینترنت دوم (آسیاتک) ۱ میگذاریم .
/ip route
add distance=1 gateway="pppoe-out->AsiaTech 0"
add distance=2 gateway="pppoe-out->SabaNet 1"

در این حالت به علت غیر فعال بودن اینترنت دوم (آسیاتک) اینترنت به ناچار از طریق اینترنت اول (صبانت) برقرار میشود و ما با استفاده از Netwatch کاری انجام میدهیم که درصورتی که اینترنت اول قطع شد اینترنت دوم فعال شود و به خاطر آنکه در Routing Table اولویت با اینترنت دوم (آسیاتک) می باشد اینترنت از راه اینترنت دوم یعنی همان آسیاتک برقرار خواهد شد.

مرحله اول اینترنت دوم را غیر فعال میکنیم.
مرحله دوم به قسمت Bridge رفته و یک اینترفیس خالی مثلا بنام Null ایجاد میکنیم.


مرحله سوم به Routing Table رفته و گیت وی را برای یک آیپی خاص ( در اینجا ۴.۲.۲.۱ ) را به اینترنت اول و همچنین اینترفیس bridge ساخته شده با Distance های بترتیب یک و دو تغییر میدهیم.
/ip route
add distance=1 dst-address=4.2.2.1/32 gateway="pppoe-out->SabaNet 1"
add distance=2 dst-address=4.2.2.1/32 gateway=Null

تا فقط ترافیکهای ۴.۲.۲.۲ را از طریق لینک صبانت عبور دهد.

نکته : تعریف روت به مقصد Null به این خاطر می باشد که در صورتی که Route اول به هر دلیلی غیر فعال شود اگر Null وجود نداشته باشد درخواست به Default route ارسال میشود و خوب دسترسی برقرار می شود، پس ما از Null Route استفاده میکنیم که dst آن ۲ است ، حال اگر به هر دلیلی route اول غیر فعال شود روت به روی Null رفته و عملا کلیه بسته ها به درب بسته میخورند، این امر تا زمانی که اینترنت اول دوباره وصل شود ادامه پیدا خواهد کرد.
مرحله آخر به NetWatch میرویم
/tool netwatch
add down-script="interface pppoe-client enable 0" host=4.2.2.1 interval=5s
timeout=8s up-script="interface pppoe-client disable 0"
با اینکار در هر ۵ ثانیه امکان دسترسی به اینترنت صبانت رو با پینگ کردن ۴.۲.۲.۱ چک میکند و اگر تا ۸ ثانیه جواب نگرفت و Time Out داشت آنگاه به اینترنت آسیاتک سوییچ میکن و باز هم مرتب چک میکند تا لینک صبانت اوکی شود و پینگ ۴.۲.۲.۱ برگردد، هر وقت پینگ ۴.۲.۲.۱ برگشت دوباره ترافیک را با غیرفعال کردن کانکشن اینترنت آسیاتک برروی اینترنت اول یعنی صبانت برمیگرداند.
#### PPPOE AsiaTech is disabled by Default ####
/interface pppoe-client
add ac-name=BRAS3 interface="ether5-Out > Internet" max-mru=1480
max-mtu=1480 mrru=1600 name="pppoe-out->AsiaTech 0" password=321 user=
ALAKI
add ac-name=Manag1 disabled=no interface="ether5-Out > Internet" max-mru=
۱۴۸۰ max-mtu=1480 mrru=1600 name="pppoe-out->SabaNet 1" password=321 user=DOLAKI
/interface bridge
add name=Null
/ip route
add distance=1 gateway="pppoe-out->AsiaTech 0"
add distance=2 gateway="pppoe-out->SabaNet 1"
add distance=1 dst-address=4.2.2.1/32 gateway="pppoe-out->SabaNet 1"
add distance=2 dst-address=4.2.2.1/32 gateway=Null
/tool netwatch
add down-script="interface pppoe-client enable 0" host=4.2.2.1 interval=5s
timeout=8s up-script="interface pppoe-client disable 0"