راه اندازی Repeater در میکروتیک فقط با یک کارت وایرلس
با راه اندازی قابلیت Repeater ، میکروتیک یک Virtual AP ساخته و Wlan دستگاه در حالت Station میباشد دراین حالت دستگاه همزمان با یک کارت شبکه هم Station هست هم AP.
برای راه اندازی Repeater در میکروتیک ابتدا باید وارد ابزار Scan از قسمت Wireless میشویم با بتوانیم مشخصات وایرلس مورد نظر جهت Repeat کردن را پیدا کنیم.


سپس وارد قسمت Setup repeater شده و مشخصات وایرلس مورد نظر را وارد میکنیم.


پس از اتمام کار خواهیم دید که میکروتیک یک Virtual AP ساخته و Wlan1 دستگاه در حالت Station میباشد در حالت دستگاه همزمان با یک کارت شبکه هم Station هست هم AP