تنظیم روتر به عنوان تکرارکننده یا Repeater
زمانی از روتر بعنوان تکرار کننده یا همان Repeater استفاده می کنیم که بخواهیم در مسافتی دورتر مثلا در دو ساختمان و یا در طبقات ساختمان اینترنت را با سیگنال خوب دریافت کنیم. بدین صورت محدوده شبکه بی سیم را با قرار دادن روتر در مد تکرار کننده (Repeater) افزایش خواهیم داد. بعضی از روتر وایرلس ها امکان و مد تکرار کننده را دارا می باشند که بایستی به این موضوع اشراف داشته باشیم تا با مشکل مواجه نشویم.
به شکل زیر توجه کنید در شکل زیر از روتر استفاده شده که یکی در مد اکسس پوینت قرار داده شده و دیگری روتر بعنوان تکرار کننده


(Linksys Wireless-G Access Point (WAP54G
(Linksys Wireless-G Router (WRT54G

برای تنظیم روتر بعنوان تکرار کننده بایستی مراحل زیر را انجام دهیم.
  • ابتدا بایستی مک آدرس وایرلس اکسس پوینت را بدست آوریم.
  • تنظیم وایرلس اکسس پوینت بعنوان Repeater.
برای بدست آوردن مک آدرس روتر(WRT54G) ابتدا به منوی Status رفته و در آنجا قسمت wireless را انتخاب می کنیم تا مک آدرس دستگاه را بدست آوریم.


همانگونه که میدانید هر دستگاه و هر سخت افزار یک مک آدرس منحصر بفرد دارد، مک آدرس دستگاه را از روتر بایستی کپی و در تکرار کننده آنرا قرار دهید که در مراحل بعد آنرا توضیح خواهیم داد. توجه داشته باشید که SSID هر دو دستگاه بایستی همنام باشد یعنی هم در روتر و هم تکرار کننده از یک نام شبکه وایرلس استفاده کنیم.
مد آنرا نیز بایستی Mixed قرار دهید.

تنظیمات مودم:
به شکل زیر توجه نمایید.


حال به قسمت تنظیمات اکسس پوینت تکرار کننده (WAP54G) می رویم و طبق شکل زیر عمل می کنیم. توجه داشته باشید که Ip بایستی از نوع استاتیک همانگونه که در شکل می بینید بایستی باشد. رنج آن دلخواه


حال در تنظیمات تکرار کننده وارد قسمت AP Mode می شویم تا در وایرلس تکرار کننده آن مک آدرس روتر را وارد کنیم. به شکل های زیر توجه کنید.
حال Repeater اینترنت را با سیگنال قوی تر در مکانی که سیگنال ضعیف می باشد را تقویت خواهد کرد.