یکی از اقدامات مهم برای ایمن نگه داشتن اطلاعات، آپدیت کردن سیستم عاملهاست. برای نگهداری داده ها و اطلاعات  در سرور امن، باید سعی شود سیستم عامل آن را به روز ( Update ) نگه داریم. به دلیل آن که مشکلات امنیتی به مرور توسط شرکت ها یافت و بر طرف شوند.
از طریق SSH به VPS لینوکس خود متصل شوید. زمانی که متصل شدید می توانید بسته ای که به روز رسانی خودکار را اجزا می کند ، نصب کنید.
آرتاگستر در این آموزش به روز رسانی سیتم عامل های CentOS , Ubunto را  آموزش می دهد.

CentOs 7
اگر از سیستم عامل CentOS استفاده می کنید رویه زیر را دنبال کنید.
بسته yum-cron را با استفاده از مدیریت پکیج yum نصب کنید.
# yum -y install yum-cron
بعد از نصب yum-cron باید آن را کانفیگ کنیم. از یک ویرایشگر متن مانند نانو استفاده کنید و تغییرات زیر را در آن اعمال کنید.
nano /etc/yum/yum-cron.conf

update_cmd = default
apply_updates = yes
۲ تغییر بالا را در فایل ایجاد کنید و آن را ذخیره کنید. سرویس را ری استارت کنید تا تغییرات اعمال شود.
# systemctl restart yum-cron
فعال سازی خودکار در هنگام بوت سیستم عامل را فعال کنید.
# systemctl enable yum-cron
آپدیت خودکار فعال شد!

Ubuntu 16.04
در صورتی که از سیستم عامل Ubuntu 16.04 را استفاده می کنید دستور العمل های زیر را انجام دهید.
پکیج unattended-upgrades را با استفاده از مدیریت پکیج apt نصب کنید.
# apt-get install unattended-upgrades
بعد از نصب unattended-upgrades باید آن را کانفیگ کنیم.
از یک ویرایشگر متن مانند نانو استفاده کنید و تغییرات زیر را در آن اعمال کنید.
nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades
گزینه های موجود در فایل را با توجه به نیازهایتان تغییر دهید.
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
"Ubuntu xenial-security";
//      "Ubuntu xenial-updates";
};
اگر دوست ندارید تمام بسته های اوبونتو به صورت خودکار update شوند می توانید مانند زیر آن ها را در یک لیست سیاه قرار دهید.
برای مثال در این کد vim را از auto update منع کردیم.
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
"vim";
};
برای فعال کردن آپدیت خودکار این فایل را با یک ویرایشگر باز کنید .
nano /etc/apt/apt.conf.d/10periodic
اطلاعات آن را مانند زیر ویرایش کنید و ذخیره کنید.
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
زین پس سیستم عامل شما به صورت خودکار آپدیت می شود.