تاریخچه برنامه VMware SRM Recovery به شما کمک می کند که آن را به مقامات نظارتی یا ممیزی نشان دهید که سازمان شما برای بهبود کسب وکار در صورت وقوع اتفاق با نشان دادن گزارش موفقیت آمیز SRM اخیر با شکستی مواجه می شود.با وب سایت Recovery Manager می توان به تست بازیابی، شکست و همچنین پاکسازی برنامه های بازیابی پرداخت.
تاریخچه برنامه VMware SRM Recovery اطلاعاتی درباره هر اجرا فراهم می کند. این امر انتقال، تست، پاکسازی یک برنامه بازیابی را به دنبال دارد. این تاریخچه برنامه ریزی شامل اطلاعات درباره نتیجه، زمان شروع و اتمام برنامه برای هر مرحله در برنامه ریکاوری را دربرمی گیرد. تمام این برنامه VMware SRM Recovery در پایگاه داده SRM ذخیره می شود.

نحوه انتقال تاریخچه برنامه VMware SRM
به vCenter Server با استفاده از vSphere Web Client وارد شوید -> برنامه Recovery Manager را انتخاب کنید> Plans Recovery، و یک برنامه بازیابی را انتخاب کنید.، بر روی Monitor> History کلیک کنید.
زبانه تاریخچه لیستی از تاریخچه هر اجرا را برای برنامه بازیابی انتخاب شده نمایش می دهد. شما می توانید مدت زمان را از رها کردن انتخاب کنید. من انتخاب کرده ام که تمام تاریخچه ۷ روز گذشته را در تصویر زیر وارد کرده باشم.


این نشان می دهد نام برنامه، نوع عملیات، نتیجه اجرا، تاریخ، مدت زمان کل عملیات و همچنین کاربر که اجرای عملیات را نمایش می دهد. برای خروجی تاریخچه برنامه بازیابی SRM ، عملیات خاص از لیست را انتخاب و آیکون Export (خروجی) را کلیک کنید.


شما می توانید سابقه برنامه بازیابی را به عنوان فرمت های مختلف فایل مانند HTML، XML، CSV یا MS Excel یا Word Document ذخیره کنید.
برای این مثال، من انتخاب صفحه وب را دارم و روی Generate Report کلیک میکنم. فقط یکبار دیگر پس از تکمیل گزارش تاریخچه خروجی آن را انتشار داده و آنگاه به شما اجازه خواهد داد که گزارش را باز یا دانلود کنید.


در زیر یک مثال از برنامه تاریخچه SRM Recovery برای عملیات Reportect است. این مرحله، مرحله شروع، مرحله تکمیل شده و زمان اجرای کامل هر یک از مراحل جداگانه را نشان می دهد.


در زیر تاریخ برنامه ریزی عملیات بازیابی با مراحل شکست خورده را نشان می دهد. این به ما کمک می کند تا خطا را در جزئیات برای رفع نواقص کارهای برنامه ریزی بهبود ببخشیم.


در زیر تاریخ برنامه ریزی عملیات بازیابی با مراحل شکست خورده را نشان می دهد. این به ما کمک می کند تا خطا را در جزئیات برای رفع نواقص کارهای برنامه ریزی بهبود ببخشیم.