فرض کنیم دوتا سیستم A و B داریم . میخوایم پرینتری که روی سیستم A نصب شده و به صورت فیزیکی وصل هست را برای سیستم B به اشتراک بزاریم. در این آموزش آرتاگستر را همراهی کنید تا گام به گام مراحل به اشتراک گذاری را آموزش دهیم... 
مراحل
روی سیستم A قسمت Printer Properties ، از سربرگ sharing ، تیک Share this printer بزنیم. ((بهتره در قسمت share name یک اسم مشخص و راحت از نظر املایی برای پرینتر درنظربگیریم))


 

حالا باید بریم سروقت سیستم B درایور پرینتر ما باید روی سیستم B نصب باشه.(حالا به هر روشی که راحت هستین میتونین نصب کنین ولی باید درایور رو نصب کنین انگار که پرینتر به صورت فیزیکی به سیستم متصل شده)
بعد روی پرینتر کلیک راست کرده Printer properties و از سر برگ ports ، add port انتخاب میکنیم.

در اینجا باید Local port انتخاب کنیم و روی New port کلیک کنیم.


و در بخش port name باید ip سیستم A (سیستمی که پرینتر به اشتراک گذاشته) به همراه اسم پرینتر وارد کنیم.
Enter a port name: IP : “printersharename”


موفق باشید.